Bine aţi venit!

Data 30 oct. 2016
Autor Iulian Ghica
Format PDF
Numar Pagini 4

...Toate promisiunile Noului Legământ sunt făcute evreilor. Dar respingerea lor față de Mesia deschide o paranteză ciudată în timp, cea a Bisericii. În Biserică erau mai întâi doar evrei, apoi se întorc și dintre Neamuri care primesc Duhul Sfânt spre uimirea creștinilor evrei. Se ridică întrebarea: ce statut au creştinii dintre neamuri? Au un statut inferior evreilor creștini sau același statut? Trebuie să țină și ei Legea leviticală sau nu? Erau întrebări grele la care revelația Vechiului Testament nu aducea răspunsuri clare. Pavel vine să ÎNTREGEASCĂ Cuvântul lui Dumnezeu și dă prin revelație divină răspuns la aceste două mari întrebări din sec.1 și anume: neamurile creştine au același statut și aceleași privilegii ca și evreii creștini, dar ei nu trebuie să păzească legea leviticală. Pentru Pavel acest lucru este o mare taină după cum este scris în Efeseni cap.3: Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștinţă de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea… Dacă această teorie este adevărată, ce mare privilegiu avem noi cei dintre neamuri mântuiți prin Hristos în perioada Bisericii. Suntem cu adevărat norocoșii istoriei! ( ...) În v.12 din Zaharia descoperim că moștenirea Domnului este poporul Lui! Ce imagine fantastică!! După toată truda Sa în această istorie a păcatului, Domnul are și El o parte de moștenire, o recompensă, o răsplată. Aceasta nu este altcineva decât poporul Lui, lumina ochilor Lui. Aceste promisiuni pentru poporul Lui sunt valabile în Hristos și pentru noi, neamurile. În Efeseni 1:18 Pavel se roagă ca Domnul să ne lumineze inimile să pricepem care este față de noi, credincioșii, BOGĂȚIA SLAVEI MOȘTENIRII LUI ÎN SFINȚI. Pentru Domnul merită toată truda din pricina moștenirii pe care o va primi în slavă poporul Său. Cât de prețioși suntem înaintea Sa, cât de mult dorește El să umble în mijlocul lui Israel, dar și în mijlocul fiecărei Biserici locale. Este din nou un moment al cercetării. Cum ne raportăm noi la Biserica în care suntem, la celelalte Biserici, la frații de lângă noi? Îi privim noi ca pe Lumina ochilor Lui, ca pe partea Sa de moștenire? În cartea Numeri, Leviții primesc porunci să transporte Cortul întâlnirii. Poruncile date arată marea lor responsabilitate de a purta lucrurile sfinte și pericolul de a nu muri dacă nesocotesc această imensă responsabilitate. Noi suntem chemați să ne purtăm sarcinile unii altora, să ne slujim unii pe alții, să ne cărăm unii pe alții în spate. Dar ca și Leviții, avem marea responsabilitate de a transporta Casa Domnului către destinația ei finală: Canaanul ceresc. Înțelegem noi această imensă responsabilitate și onoare, dar și pericolul la care ne expunem? Nu degeaba Pavel se roagă ca Domnul să ne deschidă ochii INIMII pentru a pricepe slava nevăzută a Bisericii sau ce este Biserica în ochii Domnului. Doar așa vom ști cum să ne purtăm în Biserica lui Dumnezeu care este stâlpul și cunoștința adevărului.

Etichete

Folosiţi spaţii pentru a separa etichete. Folosiţi ghilimele simple (') pentru fraze.